Wat is TIO

Talent In Opleiding (TiO) draagt bij door middel van Sport aan Actieve, Gezonde  & Veilige wijken!"

TIO brengt mensen in beweging, midden in hun eiegen wijk. Kernwaarden van TiO zijn Kwaliteit en Betrokkenheid. Binnen onze aanpak staan sport en leren centraal. Alle medewerkers hebben een Sport en Bewegen opleiding en/of Sport en Gezondheidsopleiding afgerond en/of zijn in opleiding daarvoor. We maken sport voor alle doelgroepen mogelijk! (Lees meer bij Missie & visie en maak kennis met ons Team)

Talent in Opleiding biedt professionaliteit, kwaliteit en vernieuwing in de aangeboden sportactiviteiten en programma´s. Wij werken vanuit de wensen, behoeften en mogelijkheden van deelnemers en onze opdrachtgevers. Via onze leerafdeling worden doelgroepen zelf zoveel mogelijk bij de uitvoering en organisatie van de programma´s betrokken (wijkteams). 

Ons sport- en spelaanbod is gevarieerd en attractief voor iedereen. We komen  naar openbare sport -en speelplaatsen zoals de schoolpleintjes, sportzalen en andere locaties in de wijk. In het bijzonder vind je onze sportwerkers op Playgrounds zoals Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds.

TIO zet in op betrokkenheid van bewoners. Zij assisteren de sportwerkers bij de begeleiding van de activiteit of zijn actief binnen onze buurtclubs en leerwerkafdelingen.
TIO is partner van de Brede Scholen Stedenwijk en Bouwmeesterbuurt.

TIO is een Calibris erkend leerwerkbedrijf en daardoor  gekwalificeerd om stagiairs op alle niveaus van Sport en Bewegen te begeleiden. De professionele sportwerkers van Talent In Opleiding geven leiding aan de activiteiten in de wijk, de vrijwilligers én de stagiaires Sport en Bewegen. In teamverband zorgen zij voor een  aantrekkelijk, op de doelgroep afgestemd, sport- en spelaanbod. 

Zoeken

Waar wil je sporten?

 

Volg ons ook via: