Sportstimulering & Buurtsport

Bij Talent in Opleiding staan sport  en leren centraal.

Door middel van buurtsport- en sportstimuleringsactiviteiten brengt TiO mensen in beweging. De kernwoorden zijn laagdrempelig, frequent terugkerende en aantrekkelijke sportactiviteiten. Wij zorgen voor de verbinding tussen buurt, sport  en onderwijs. En we doen dit op verschillende manieren én op diverse locaties. De bewoner, de sporter en de leerling staan daarbij op de eerste plaats

Samenwerken en leren staat bij al onze projecten en activiteiten centraal, dus ook hier! Bij alle projecten werkt Talent in Opleiding met professionele sportwerkers. Zij worden geassisteerd door een of meerdere studenten Sport & Bewegen van het ROC (ROC Flevoland, Amsterdam). Hierdoor zijn er meer handen en ogen beschikbaar. Met partners als basisscholen en sportverenigingen zoeken wij verbinding met onze sport- en spelactiviteiten, het verenigingsaanbod en het naschoolse aanbod. Dit alles komt ten goede aan de kwaliteit van de begeleiding en het sportaanbod voor de wijk.

TiO is actief in meerdere stadsdelen en wijken.

Zoeken

Waar wil je sporten?

 

Volg ons ook via: