Binnen sportontwikkeling zijn beleid, advies, analyse, gebiedsgericht werken,  inspelen op trends en innovatie kernbegrippen.

Talent in Opleiding is op de eerste plaats alert op nieuwe ontwikkelingen en speelt daarop in.  De programma’s en activiteiten die we aanbieden sluiten goed aan bij de doelgroep, omdat wij  werken vanuit de wensen, behoeften en mogelijkheden van deelnemers.

Daarnaast is Talent In Opleiding zeer innovatief en creatief. We volgen ontwikkelingen waarin we geloven, maar creëren en innoveren waar wij denken dat het anders of beter moet en daarmee zijn wij vaak leidend en trendsetter.

Een van de laatste ontwikkelingen waar wij onze “vernieuwingsdrang” mee laten zien, is wel de opzet van een Bossaball club. Bossaball is een spectaculaire sport die wij in Almere gaan uitzetten. Met die sport denken wij een doelgroep te bereiken die dreigt te stopen met sporten. Het gaat om de groep  15 tot 23 jarigen. Bijzonder is verder dat wij in eerste instantie geen  copy maken van andere verenigingen, maar uitdrukkelijk op zoek gaan, in samenwerking met de doelgroep zelf, naar een eigentijdse organisatievorm.  

Gebiedsgericht werken is het werken vanuit de opgaven van de wijk, samenwerken met ondernemers en alle partners die in de wijk actief zijn om te komen tot het ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van beleid dat aansluit bij de specifieke kenmerken en vraagstukken van het betreffende gebied en de doelgroepen in dat gebied. TiO hanteert niet voor niets al jaren lang het motto “Samen bereik je meer”. Door die samenwerking  is er samenhang en dragen wij ons steentje bij aan een verbeterde leefomgeving, niet alleen sportontwikkeling, maar ook buurtontwikkeling dus!

Bij een ander project van TiO, het project GO! Almere (Gezond Opgroeien Almere)  bijvoorbeeld, snijdt het mes aan twee kanten. Er wordt niet alleen ingespeeld  het probleem van overgewicht en obesitas, maar de methode die aan dit project ten grondslag ligt, is een voorbeeld van gebiedsgericht werken. Dit project dus eigenlijk een coproductie van met elkaar samenwerkende partijen uit de buurt.

Een speciaal concept in deze is wel de ontwikkeling van onze Buurtclubs. De buurtclubs  leiden tot empowerment van een wijk waarbij bewonersparticipatie het fundament is. De buurtclubs worden gekenmerkt door de inzet van een leerafdeling (de motor van de club), een groep studenten en leerlingen die samen met professionals iets voor een wijk of stadsdeel doen. In de eerste plaats ondersteunt de buurtclub bestaande  initiatieven van buurtbewoners en buurtorganisaties door helpende handen te bieden.  Daarnaast is de leerafdeling bezig met zelf nieuwe plannen te ontwikkelen en uit te voeren. Centraal staat wel de vraag uit de wijk en op welke wijze kunnen bewoners betrokken worden. De ontwikkeling en uitvoering van nieuwe plannen gebeurt in samenwerking met diverse partners zoals gemeente, stadsdeel, bedrijfsleven, woningcorporaties, maatschappelijke en culturele organisaties en bewoners. TiO-PWO zijn experts op het gebied van stageconcepten.

Voorbeelden van sportontwikkeling uit 10 jaar TiO zijn:

 • Ontwikkeling van de competentiegericht opleiding Sport & Bewegen niveau 2,3 en 4 voor ROC Flevoland (2003)
 • Topsportbeleid: Voor het ROC Flevoland heeft Talent in Opleiding het topsportbeleid ontwikkeld, waarbij leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs studie en sport kunnen combineren. Een beleid wat heeft geleid tot het opzetten van de structuur rondom topsportcoördinatoren en afspraken met sportverenigingen en topsporters.
 • Sport & Gezondheid: Binnen dit thema heeft Talent in Opleiding het project Dikke Vrienden bedacht. Een thema rondom kinderen met overgewicht die samen met een vriendje aan de slag gaan met bewegen en voeding.
 • Sport & speciale doelgroepen: Voor alle doelgroepen organiseren wij activiteiten. Voor de onderstaande doelgroepen hebben we speciale activiteiten.
 • Tienermoeders
 • Verstandelijke beperking (Dikke Vrienden)
 • Lichamelijke beperking
 • Gedragsproblemen
 • Ouderen
 • Zoeken

  Waar wil je sporten?

   

  Volg ons ook via: