Buurtwerk

Bij Talent in Opleiding staat sport centraal. Door middel van buurtsport stimuleert Talent in Opleiding mensen om te (gaan) sporten. De kernwoorden zijn laagdrempelig, frequent terugkerende en aantrekkelijke sportactiviteiten. Wij zorgen voor de verbinding tussen buurt, sport en onderwijs en we doen dit op verschillende manieren en op diverse locaties. De bewoner, de sporter en de leerling staan daarbij op de eerste plaats.

Sportplus
Een bijzonder project binnen Talent in Opleiding is Sportplus. In competitieverband leren tieners met (meervoudige) gedragsproblemen het toepassen van samenwerking, normen en waarden, discipline, training, luisteren, accepteren en teamgevoel. Door middel van extra begeleiding (sportwerker én jongerenwerker) levert Talent in Opleiding met dit project hopelijk een bijdrage aan een langdurige sportieve leefstijl, een doorstroming naar een reguliere sportvereniging, een transfer van ’positief’ gedrag op het veld naar positief gedrag in het dagelijkse leven en talentherkenning. Naast deze doelstellingen hopen wij tevens het hanggedrag in wijken terug te dringen.

Speelpleinproject
Het speelpleinproject van Talent in Opleiding richt zich op de wijken in Almere Buiten. De sportwerker fietst verschillende keren per week tussen 15.30 en 17.30 uur door de wijk en verzorgt sport- en spelactiviteiten. De sportmaterialen worden vervoerd in de Goede Stede-bakfiets. De woningbouwcoöperatie draagt dit initiatief een warm hart toe. 

Sportmobiel
Wanneer er binnen de wijken in Almere Buiten problemen ontstaan rondom groepen jongeren kan het project Sportmobiel ingezet worden. Derden (gemeente, stichting De Schoor) geven Talent in Opleiding de opdracht om voor een bepaalde periode sport- en spelactiviteiten te verzorgen in de desbetreffende wijk. Het doel van dit project is om jongeren te stimuleren (weer) te gaan sporten op de georganiseerde plaatsen binnen Almere Buiten (Johan Cruijffcourt, sportverenigingen).

Integraal wijkteam in de Bouwmeesterbuurt
Een verfrissend initiatief dat heeft geleid tot leuke wijkactiviteiten en  mooie stageplaatsen voor betekenisvol onderwijs. Talent in Opleiding is  in samenwerking met ROC Flevoland in 2007 enthousiast gestart met een integraal wijkteam in de Bouwmeesterbuurt. Voor de eerste keer hebben studenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) en studenten van Sport & Bewegen samen één wijkteam gevormd voor de Bouwmeesterbuurt. Sinds 2012 heeft Partners in Werk en Opleiding (PWO) de coördinatie op zich genomen. Daarnaast is PWO veranttwoordelijk in opdracht van ROC Flevoland en Ymere voor de begeleiding van de studenten en de verbinding tussen buurt, onderwijs en wijkpartners.

Zoeken

Waar wil je sporten?

 

Volg ons ook via: